Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2006
  • Download PDF

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord5
   
1Hoofdlijnen7
1.1Betere vooruitzichten7
1.2Terug in het spoor7
1.3Een steuntje in de rug8
1.4Investeren in een sterkere economie9
1.5Op volle kracht vooruit11
1.6Vertrouwen in de toekomst12
   
2De basis van het financieel-economische beleid13
2.1Inleiding13
2.2De Nederlandse economie in vogelvlucht13
2.3Structurele veranderingen en uitdagingen21
2.4Andere wereld, andere overheid!30
2.5Slot36
   
3Speerpunten van beleid39
3.1Leveren op prioriteiten39
3.2Economie en arbeidsmarkt39
3.3Onderwijs, kennis en innovatie43
3.4Veiligheid47
3.5Zorg49
3.6Immigratie en integratie51
3.7Ruimte, wonen, natuur en milieu52
3.8Mobiliteit en infrastructuur55
3.9Openbaar bestuur56
3.10Koninkrijksrelaties58
3.11Europese Samenwerking58
3.12Internationaal59
   
4Budgettair beleid63
4.1Stabilisatie EMU-tekort en ondersteuning koop- en concurrentiekracht63
4.2Uitgaven in de pas met Hoofdlijnenakkoord64
4.3Lastenontwikkeling74
4.4EMU-tekorten schuld78
4.5Begrotingsbeleid82
   
Bijlagen bij de Miljoenennota 
   
Toelichting op de bijlagen89
   
1Budgettaire kerngegevens90
   
2De uitgaven en niet-belastingontvangsten93
2.1Uitgaven begrotingen93
2.2Niet-belastingontvangsten94
2.3Uitgaven niet relevant voor enig kader94
2.4Baten-lastendiensten95
2.5Garanties98
   
3De belasting- en premieontvangsten100
3.1De belasting- en premieontvangsten in 2005100
3.2De belasting- en premieontvangsten in 2006102
3.3Meerjarige ontvangstenraming105
3.4De belastingraming voor 2005 en 2006105
   
4EMU-saldo, EMU-schuld en financieringsbehoefte107
   
5Belastinguitgaven109
5.1Inleiding109
5.2Maatregelen per 2006109
5.3Overzicht van de belastinguitgaven110
5.4Evaluatie van belastinguitgaven113
   
6Interdepartementale beleidsonderzoeken116
   
7Administratieve lastenreductie voor het bedrijfsleven118
   
8Grote Ruimtelijke-economische Projecten122
   
Lijst van gebruikte termen en hun betekenis123
   
Lijst van gebruikte afkortingen127
   
Trefwoordenregister130