Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2006
  • Download PDF

1 BUDGETTAIRE KERNGEGEVENS

Tabel 1.1 Budgettaire kerngegevens (x € miljoen; in lopende prijzen; min betekent uitgaven)
 2005200620071
1.Netto-uitgaven onder het kader RBG-eng– 93 420– 97 259– 101 152
2.Netto begrotingsgefinancierde uitgaven SZA– 14 917– 15 004– 15 224
3.Netto uitgaven niet relevant voor enig kader2– 15 267– 11 999– 12 079
4.Netto begrotingsgefinancierde uitgaven (4=1+2+3)– 123 603– 124 262– 128 455
5.Belastingen114 930115 073118 203
6.Uitgavenreserve0200200
7.Overig1 015– 123– 2 659
8. EMU-saldo Centrale Overheid– 7 658– 9 112– 12 712
    
9.EMU-saldoLokale Overheid– 1 900– 1 600– 1 150
    
10.EMU-saldoSociale Fondsen8761 4664 255
11.EMU-saldo(- = tekort)– 8 682– 9 246– 9 606
idem, in % BBP– 1,8%– 1,8%– 1,8%
    
EMU-schuld268 021279 299290 919
idem, in % BBP55,0%55,4%55,4%
    
BBP (in miljarden euro)487504525

1 De raming voor 2007 heeft een technisch karakter. Een actuele raming komt beschikbaar in het voorjaar van 2006 wanneer het CPB het CEP2006 publiceert.

2 excl. aflossing en uitgifte vaste schuld.


In de tabellen 1.2–1.4 wordt per uitgavenkader eerst de bepaling van de reële ijklijnen weergegeven. De reële ijklijnen worden bepaald door de meerjarencijfers (relevant voor de respectievelijke ijklijnen) ten tijde van de Voorjaarsnota 2003/Hoofdlijnenakkoord te defleren met de raming voor de prijsontwikkeling van de Nationale Bestedingen (NB-deflator) ten tijde van de Voorjaarsnota 2003/Hoofdlijnenakkoord. Vervolgens wordt weergegeven hoe de actuele raming van de uitgaven zich verhoudt tot de ijklijn in lopende prijzen. De ijklijn in lopende prijzen is te bepalen door de reële ijklijn te corrigeren voor de huidige raming NB-deflator. Daarnaast wordt gecorrigeerd voor de overboekingen tussen de sector Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en de sector Zorg enerzijds en de Rijksbegroting-in-enge-zin anderzijds en voor statistische factoren. Voor de kadertoetsing van de sector Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en de sector Zorg zijn niet alleen de begrotingsgefinancierde uitgaven (zie tabel 1.1) van belang, maar ook de premiegefinancierde uitgaven (zie tabel 2.3 en 2.4 van Bijlage 2). Bij de sector Zorg geldt tot en met 2005 dat van de totale uitgaven aan zorg voor ongeveer 87 procent collectief gefinancierd wordt. De overige 13 procent wordt gefinancierd door de particuliere ziektekostenverzekeraars. In het nieuwe stelsel bestaat het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier niet meer.

In verband met de stelselherziening heeft een herijking van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) plaatsgevonden (BZK). Vanaf 2006 bestaat het BKZ uit alle zorguitgaven die relevant zijn voor het EMU-saldo. In het huidige stelsel vallen ook de administratiekosten van verzekeraars onder het kader (0,9 miljard euro) en enkele EMU-saldo relevante zorguitgaven juist niet (0,7 mld). De stelselherziening heeft aldus tot gevolg dat het BKZ met circa 0,3 mld euro neerwaarts wordt aangepast.

Tabel 1.2 Uitgaventoetsing Rijksbegroting in enge zin (x € miljoen; min betekent onderschrijding)
 200520062007
1.Raming uitgavenVJN2003/Hoofdlijnenakkoord98 291101 045104 959
2.NB-deflator VJN2003/MLT1,03201,05161,0755
3.Reële ijklijn95 24896 09197 588
4.NB-deflator1,02101,03611,0550
5.Uitgavenreserve (aanwending)000
6.Overboekingen67341277
7.Statistisch– 2 663– 2 421– 2 378
8.UitgavenkaderRBG-eng in lopende prijzen94 65397 480100 855
9.Actuele raming uitgaven93 42097 259101 152
    
10.Over-/onderschrijding (10=9–8)– 1 233– 221297

Tabel 1.3 Uitgaventoetsing Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (x € miljoen; min betekent onderschrijding)
 200520062007
1.Raming uitgavenVJN2003/Hoofdlijnenakkoord58 93958 86459 594
2.NB-deflator VJN2003/MLT1,03201,05161,0755
3.Reële ijklijn57 11455 97855 409
4.NB-deflator1,02101,03611,0550
5.Uitgavenreserve (aanwending)000
6.Overboekingen– 2– 1926
7.Statistisch19– 296– 262
8.UitgavenkaderSZA in lopende prijzen58 33157 68358 220
9.Actuele raming uitgaven58 02257 34257 457
w.v. begrotingsgefinancierd14 91715 00415 224
w.v. premiegefinancierd43 10642 31842 233
    
10.Over-/onderschrijding (10=9–8)– 309– 341– 763

Tabel 1.4 Uitgaventoetsing Budgettair Kader Zorg (x € miljoen; min betekent onderschrijding)
 200520062007
1.Raming uitgaven VJN2003/Hoofdlijnenakkoord42 15844 74847 481
2.NB-deflator VJN2003/MLT1,03201,05161,0755
3a.Reële BKZ40 85342 55444 146
3b.Reële IJklijn Zorg35 55336 99438 357
4.NB-deflator1,02101,03611,0550
5.Uitgavenreserve (aanwending)000
6.Overboekingen– 66– 322– 303
7.Statistisch41– 336– 242
8.BKZ in lopende prijzen41 68643 43246 030
9.Actuele raming uitgaven42 10743 78146 336
w.v. particulier gefinancierd/WTZ– 5 487  
    
10.Over/onderschrijding BKZ (10=9–8)421349306
11.IJklijn Zorg in lopende prijzen36 25343 43246 030
12.Totaal netto uitgaven onder ijklijn Zorg36 62043 78146 336
    
13.Over-/onderschrijding (13=12–11)366349306

Tabel 1.5 Uitgaventoetsing totaal kader (x € miljoen; min betekent onderschrijding)
 200520062007
1.Reële ijklijnen187 915189 063191 354
2.NB-deflator1,02101,03611,0550
3.Uitgavenreserve (aanwending)0200200
4.Overboekingen000
5.Statistisch– 2 608– 3 054– 2 882
6.Uitgavenkaderin lopende prijzen189 237198 395204 905
7.Actuele raming uitgaven188 061198 382204 945
8.Over-/onderschrijding– 1 176– 1340