Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2006
  • Download PDF

3.4 De belastingraming voor 2005 en 2006

Tabel 3.4.1 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belastingontvangsten 2005 en 2006 op kasbasis en de aansluiting naar de belastingontvangsten op EMU-basis.

Tabel 3.4.1 Belastingontvangsten op kasbasis 2005 en 2006 (x € miljoen)
 Vermoedelijke Uitkomsten 2005Ontwerp-begroting 2006
Kostprijsverhogende belastingen63 39663 858
Invoerrechten1 5631 668
Omzetbelasting37 43637 116
Belasting op personenauto's en motorrijwielen3 3283 441
Accijnzen9 4259 607
– Accijnsvan lichte olie3 9263 886
– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie2 6012 662
– Tabaksaccijns1 9632 126
– Alcoholaccijns379370
– Bieraccijns319318
– Wijnaccijns237245
Belastingenvan rechtsverkeer4 9814 857
– Overdrachtsbelasting3 9894 057
– Assurantiebelasting749772
– Kapitaalsbelasting24228
Motorrijtuigenbelasting2 4722 709
Belastingenop een milieugrondslag3 9314 195
– Grondwaterbelasting167169
– Afvalstoffenbelasting8787
– Regulerende energiebelasting (incl. brandstoffenheffing)3 5563 817
– Waterbelasting120122
Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere producten148149
Belasting op zware motorrijtuigen113117
   
Belastingen op inkomen, winst en vermogen51 55251 234
Inkomstenbelasting kas784429
Loonbelasting kas27 38429 644
Dividendbelasting3 9063 920
Kansspelbelasting173178
Vennootschapsbelasting17 72215 455
– Gassector kas1 7501 700
– Niet-gassector kas15 97213 755
Vermogensbelasting3920
Successierechten1 5641 609
   
Niet nader toe te rekenen belastingontvangsten– 19– 19
   
Totaal belastingontvangsten (kasbasis)114 930115 073
Premiesvolksverzekeringen kas37 10035 823
Premieswerknemersverzekeringen28 68940 588
Aansluiting op EMU-basis52257
Totaal belasting- en premieontvangsten (EMU-basis)180 772191 740

* Deze aansluiting heeft betrekking op de belastingen en premies volksverzekeringen