Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2006
  • Download PDF

5.2 Maatregelen per 2006

Tabel 5.2.1 bevat een overzicht van de maatregelen op het gebied van de belastinguitgaven per 2006.

Tabel 5.2.1 Maatregelen per 2006, budgettair effect op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)
 2006
Aanpassing bestaande belastinguitgaven: 
Verruiming afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk– 25
Verruiming vrijstelling overdrachtsbelasting herstructurering– 10
Verruiming vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsoverdracht in familiesfeer– 5
Continuering stimulering Euro IV/V voor periode 2006–2009 (MIA)– 53
Aanpassing filmstimuleringsregelingen– 15
Verruiming giftenaftrek Vpb– 1
Aanpassing en verlenging Stimuleringsregeling hybride auto's0
Introductie nieuwe belastinguitgaven: 
Introductie levensloopverlofkorting– 10
Vrijstelling accijnsbiobrandstoffen– 70
Totaal– 189