Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2006
  • Download PDF

5.3 Overzicht van de belastinguitgaven

De tabellen 5.3.1 en 5.3.2 bevatten meerjarige overzichten van de belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen respectievelijk de belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen. Naast ramingen voor de jaren 2005 en 2006, bevatten de tabellen ook nieuwe ramingen voor het jaar 2004 op basis van realisatiecijfers dan wel nieuwe gegevens of nieuwe ramingsinzichten. Aldus kan voor dat jaar een vergelijking worden gemaakt met de ramingen uit de Miljoenennota van vorig jaar. De kolommen voor de jaren 2007 tot en met 2010 bevatten extrapolaties op basis van relevante macro-economische ophoogfactoren. Tevens is rekening gehouden met autonome wijzigingen in die jaren.

Tabel 5.3.1 Belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen 2004–2010, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)*
 2004 (raming MN 2005)2004 (realisatie/ aangepaste raming)200520062007200820092010
Verlaging lastendruk op ondernemingen2 3902 0952 3712 4882 5252 6472 6972 751
a) algemeen        
Zelfstandigenaftrek1 0499241 1771 2011 2231 3301 3541 378
Extra zelfstandigenaftrek starters8668697172747576
Meewerkaftrek1814141414151515
FOR, niet omgezet in lijfrente225225229232236240245249
Stakingsaftrek4644321919191919
Doorschuiving stakingswinst9999102106109114119124
Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in Successiewet44449093120124128133
Doorschuiving aanmerkelijk belangwinst bij aandelenfusie3535363637373839
Landbouwvrijstelling210211213217222228233239
         
b) investeringen in het algemeen        
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek287285246196182187191196
Willekeurige afschrijving starters7781011121213
Willekeurige afschrijving arbo-bedrijfsmiddelen0– 9
Willekeurige afschrijving zeeschepen00000000
Keuzeregime winst uit zeescheepvaart (tonnagebelasting)5050515253555657
Aftrek speur- en ontwikkelingswerk66888888
Filmstimuleringsregelingen8101515
         
c) investeringen voor het milieu        
VAMIL– 6– 114– 661238383838
Energie-investeringsaftrek (EIA)169176777979797979
Milieu-investeringsaftrek (MIA)46248012180808080
Bosbouwvrijstelling21111111
Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer85566667
         
Verlaging lastendruk op arbeid2 2702 0371 3931 2201 1731 1821 1941 208
a) gericht op werkgevers         
Afdrachtvermindering lage lonen387404181
Afdrachtvermindering langdurig werklozen83754422
Afdrachtvermindering onderwijs217201185188188196204212
Afdrachtvermindering kinderopvang234228
Afdrachtvermindering zeevaart948393949498102106
Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk365346381417417417417417
Afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof68465033
Afdrachtvermindering Arbo-investeringen (non-profit)11
         
b) gericht op werknemers        
Werknemersspaarregelingen (o.a. spaarloon) 1643470286242234226220215
Feestdagenregeling 13525262628282930
Zeedagenaftrek22222222
Vakantiebonnen 13754412021222223
Ouderschapsverlofkorting7075777981
Arbeidskortingvoor ouderen104102104106114116119122
Levensloopverlofkorting1025407595
         
Verlaging lastendruk op inkomsten uit vermogen1 7731 7532 0262 0812 1282 1902 2552 322
Algemene vrijstelling forfaitair rendement852852869890911937964992
Kindertoeslag forfaitair rendement1818181818191920
Ouderentoeslag forfaitair rendement9191939597100103106
Vrijstelling bos- en natuurterreinen forfaitair rendement24444444
Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap forfaitair rendement55555556
Vrijstelling groen beleggen forfaitair rendement4340414142434446
Vrijstelling sociaal-ethisch beleggen forfaitair rendement01111111
Vrijstelling cultureel beleggen forfaitair rendement00011111
Vrijstelling durfkapitaal forfaitair rendement8111097777
Vrijstelling spaarloon- en premiespaarregeling forfaitair rendement910744444
Vrijstelling rechten op kapitaalsuitkering bij overlijden forfaitair rendement87777788
Vrijstelling van rechten op bepaalde kapitaalsuitkeringen forfaitair rendement630582615644659678698717
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld222225230237244251
Gedeeltelijke vrijstelling van inkomsten uit kamerverhuur1818192021222324
Aftrek kosten monumentenwoning3161616265677073
Heffingskortinggroen beleggen4946474748505254
Heffingskortingsociaal-ethisch beleggen11111111
Heffingskortingcultureel beleggen00011111
Heffingskortingdurfkapitaal33333333
Persoonsgebonden aftrekpost durfkapitaal53333333
         
Overige regelingen1 0951 1941 1781 1561 1721 2191 2691 321
Vrijstelling bepaalde uitkeringen (o.a. huursubsidie)592736691657652680709738
Aftrek afkoopsommen echtscheidingsuitkeringen33333334
Aftrek voor scholingsuitgaven (studiekosten)110119125127133138144150
Giftenaftrek237197201205214223232242
Faciliteiten successiewet algemeen nut beogende instellingen153139158164170175181187
Totaal generaal7 5287 0796 9686 9456 9987 2387 4157 602
percentage BBP1,5%1,5%1,4%1,4%1,3%1,3%1,3%1,3%

* = regeling is in dat jaar niet van toepassing;

= budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.


1 Het spaarloon, de feestdagenregeling en de vakantiebonnen hebben ook invloed op de premies voor de werknemersverzekeringen WW (AWF en wachtgeldfonds), WAO en ZFW. Wijzigingen in deze belastinguitgaven veranderen zowel het fiscale loon als het premieloon (en in het verlengde daarvan het uitkeringsloon waardoor de hoogte van uitkering kan veranderen). De drie genoemde belastinguitgaven leiden tot een lagere heffing aan premies werknemersverzekeringen van circa 290 miljoen euro (2005). Daarvan komt verreweg het grootste deel ten laste van het spaarloon (255 miljoen euro), het restant is gelijk verdeeld over de twee andere posten. Van dit voordeel valt twee derde toe aan werkgevers en een derde aan werknemers. Deze effecten zijn niet in het overzicht van tabel 5.3.1 opgenomen.


Tabel 5.3.2 Belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen 2004–2010, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)*
 2004 (raming MN 2005)2004 (realisatie/ aangepaste raming)200520062007200820092010
Energiebelasting287269139164167170173176
Verlaagd tarief glastuinbouw103103131155158161164167
Verlaagd tarief groene stroom158158
Teruggaaf kerkgebouwen33344444
Teruggaaf non-profit235555555
         
Omzetbelasting – verlaagd tarief2 9342 8352 8772 9373 0203 1273 2373 351
Boeken, tijdschriften, week- en dagbladen520486492494508526544564
Bibliotheken (verhuur boeken), musea e.d.5961626466687173
Kermissen, attractieparken, sportwedstrijden en -accommodaties117114116119122127131136
Circussen, bioscopen, theaters en concerten5355565860626466
Sierteelt156133135136140145150155
Arbeidsintensieve diensten319320325333342354367380
Vervoervan personen (w.o. openbaar vervoer)505501508521536555574594
Logiesverstrekking (incl. kamperen)176177180184189196203210
Voedingsmiddelen horeca1 0299881 0031 0281 0571 0941 1331 173
         
Omzetbelasting – vrijstellingen358416418422434449465481
Sportclubs4449505152545658
Post109172169165170176182188
Vakbonden, werkgeversorg., politieke partijen, kerken105101103108111115119123
Fondswerving100949698101104108112
Overige vrijstellingenn.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.
         
Omzetbelasting – speciale regelingen99101102104107111115119
Kleine-ondernemersregeling6872737577808386
Landbouwregeling3129292930313233
Overige regelingenn.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.
         
Accijnzen366366376448395415435456
Verlaagd tarief kleine brouwerijen11111111
Raffinaderijvrijstelling3939414142444649
Vrijstelling communautaire wateren7373767680848892
Vrijstelling luchtvaartuigen122122127129135142149156
Tariefdifferentiatie tractoren en mobiele werktuigen130130130130136143150157
Laag tarief ov-bussen en huisvuilauto's11111111
Vrijstelling accijnsbiobrandstoffen70
         
Belasting op personenauto's en motorrijwielen23722776951071048589
Vrijstelling elektrische en hybride motorrijtuigen101027363624
Teruggaaf politie, brandweer86666777
Teruggaaf ambulance20000000
Teruggaaf taxi's3226282931323436
Verlaging tarief voor dieselauto's met roetfilter152434414446
Vrijgestelde accessoires185185
         
Motorrijtuigenbelasting193183191199209218230242
Halftarief MRB2417171718192021
Kwarttarief MRB3542424244464951
Nihiltarief ov-bussen op LPG00000000
Vrijstelling motorrijtuigen ouder dan 25 jaar92808896101105111117
Vrijstelling taxi's3131313133343638
Vrijstelling politie en brandweer688889910
Vrijstelling reinigingsdiensten22222222
Vrijstelling wegenbouw00000000
Vrijstelling defensien.b. 0000000
Vrijstelling ambulances11111111
Overige vrijstellingen22222222
Verlaagde grondslag hybride (bestel)auto's00000000
         
Belasting op zware motorrijtuigen (eurovignet)00000000
Teruggaaf internationaal gecombineerd vervoer00000000
         
Overdrachtsbelasting7269788888909293
Vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsoverdracht familiesfeer1917182121222222
Vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering51515151616
Vrijstelling landinrichting21111111
Vrijstelling Bureau Beheer Landbouwgronden149101010101011
Vrijstelling monumenten1117141616161717
Vrijstelling naburige landerijen2625302525262626
Totaal generaal4 5464 4664 2574 4574 5274 6844 8325 007
percentage BBP0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%0,8%

* = regeling is in dat jaar niet van toepassing;

= budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil; n.b. = niet beschikbaar.