Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2006
  • Download PDF

6 INTERDEPARTEMENTALE BELEIDSONDERZOEKEN


Deze bijlage bevat een overzicht van de interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) van de nieuwe begrotingsronde en de stand van zaken van de vorige rondes. De taakopdrachten van de nieuwe ronde en de IBO-rapporten inclusief de desbetreffende kabinetsstandpunten zijn te vinden op de website van het ministerie van Financiën (www.minfin.nl/ibo).

6.1 IBO-onderwerpen ronde 2005

MinisterieOnderwerp
OCWBVE
VWSFinanciering jeugdbeleid
HorizontaalOverheidscommunicatie

6.2 IBO-onderwerpen ronde 2004

MinisterieOnderwerpPublicatiedatum rapport en kabinetsstandpunt
OCWVMBONaar verwachting najaar 2005
VROMVerstedelijkingNaar verwachting najaar 2005
VenWBeleid en onderhoud infrastructuurNaar verwachting najaar 2005
VWSOrganisatie romp AWBZNaar verwachting najaar 2005
BZKModellen voor beheer van de politieNaar verwachting september 2005
HorizontaalNormalisatie rechtspositie overheidspersoneelNaar verwachting najaar 2005

Sinds de vorige Miljoenennota zijn ook enkele rapporten uit eerdere IBO-rondes gepubliceerd. Voor een volledig overzicht van alle IBO-onderwerpen wordt naar bovengenoemde web-site verwezen.

6.3 IBO-rapporten uit eerdere rondes, gepubliceerd sinds Miljoenennota 2005

MinisterieOnderwerpPublicatiedatum rapport en kabinetsstandpuntKamerstuk
BZK (ronde 2003)Verzelfstandigde organisaties op rijksniveau12 juli 2004 (rapport)26 mei 2005 (kabinetsstandpunt)25 268, nr. 20
OCW (ronde 2003)Open bestel BVE, HBO en WO15 november 200429 891, nr. 1
Financiën (ronde 2003)Controletoren21 december 200429 949, nr. 1
VenW (ronde 2003)Gebruiksvergoedingen goederenvervoer9 september 2005 (rapport)
BuZa (ronde 2001)Beleidskader werving en opvang internationale organisaties1 juli 200530 178, nr. 1