Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2006
  • Download PDF

TREFWOORDENREGISTER

Aanvullend pensioen 26, 27, 49

Aardgasbaten 9, 33, 67

Accijns 9, 74, 106, 109, 112, 115

Accijnzen 64, 102, 103, 106, 112

Administratieve lasten 4, 12, 30, 33, 40, 41, 45, 57, 75, 89, 118–120, 120, 121, 128

Allochtonen 26, 27, 28, 29, 51

AOW 26, 27, 70, 94, 123, 128

Arbeidsaanbod 11, 14, 16, 29, 31, 41, 43

Arbeidskorting 17, 110

Arbeidskosten 7, 14, 15, 17, 19, 40, 72

Arbeidsmarkt 3, 11, 15–18, 24, 25–28, 29, 32, 34, 36, 39, 41, 42, 104, 125

Arbeidsmigratie 25

Arbeidsongeschiktheid 16, 32, 36, 41–43, 70, 128, 129

Arbeidsparticipatie 10, 11, 13, 25, 26, 28, 35, 36, 39, 41–43, 51, 71, 74, 75

Arbeidsproductiviteit 19, 39, 59

Armoedebestrijding 59

Aruba 58

Asiel- en migratiebeleid 51, 52

Asielzoekers 51, 52, 65, 66

Autobrandstoffen 9

Automatische stabilisatoren 34, 82, 83, 123

AWBZ 49, 72, 73, 100, 125, 127

Banenstromen 16

Begrotingsbeleid 15, 31, 63, 64, 73, 82, 83, 126

Begrotingsdiscipline 82

Begrotingstekort 7, 58

Belastingen 17, 35, 70, 90, 101, 102–106, 109–113, 123, 126

Beleidsagenda 39

Beleidsconcurrentie 32

Beleidsprogramma 39

Bestuurlijke Vernieuwing 127

Bezuinigingsronde 8

Bijstand 16, 27, 35, 58, 71

Broeikasgassen 10, 54, 55, 69

BTW 93, 94, 114, 115, 127

Budgettair beleid 3

Buitensporigtekortprocedure 8, 81

Collectieve voorzieningen 13, 22, 32, 42

Commissie-Tabaksblat 41

Concurrentiekracht 3, 40, 63, 64

Concurrentiepositie 5, 15, 16, 17, 24, 40, 55

Conjunctuur 5, 14–16, 20, 21, 28, 79, 82, 83, 123

Consumentenautoriteit 41

Consumentenvertrouwen 34

Corporate Governance 41

Criminaliteit 47, 48, 50, 58, 59

Deeltijd 9, 29, 36

Deltaplan gezinsvoogdij 50

Deltaplan Gezinsvoogdij 50

Duurzame energie 9, 64, 67

Duurzamere energie 10, 69

Dynamiek 16, 17, 18, 24, 35

Ecologische Hoofdstructuur 127

Economische groei 7, 23, 24, 33, 36, 37, 39, 41, 51, 52, 54, 55, 59, 61, 78, 82, 83, 126

Efficiency 57

EHS 54, 55, 127

EMU-saldo 4, 66, 78–82, 89, 124

EMU-schuldquote 80, 124

EMU-schuld 4, 66, 80, 81, 89, 124

EMU-tekort 3, 8, 63, 64, 78–81

Eurokoers 14

Europees model 31

Europese Commissie 64, 78, 79, 80, 127

Europese Unie 52, 66, 124, 126, 127

Export 7, 15, 17, 23, 24, 98, 99

Fonds Economische Structuurversterking 7, 9, 10, 63, 67, 68, 93, 94, 125, 127

Gasbaten 94, 126

Geldillusie 20

Gemeentefonds 93, 124, 127

Gemeenten 32, 43, 47–49, 57, 63, 67, 70, 75, 78, 124, 129

Geneesmiddelen 10, 69, 72, 96, 97

Gezondheidszorg 5, 12, 39, 49, 50, 96–98, 127

Globalisering 13, 21–25, 27, 33, 39, 43

Grensbewaking 66

Grijze druk 21

Grondexploitatiewet 53

Heffingskorting 9, 18, 43, 64, 74, 104, 111, 114

Hervormingen 5, 11, 12, 13, 30–37, 42, 49, 58, 83

Hervormingsagenda 5, 11–13, 16, 31–37, 39

HGIS 93, 94, 127

Homogene Groep Internationale Samenwerking 124, 127

Hoofdlijnenakkoord 3, 8, 11, 39, 40, 63, 64, 73, 76, 82, 83, 90, 91, 118

Houdbare overheidsfinanciën 5

Huurbeleid 53, 54

Huursubsidie 54, 111

Import 23, 54, 95, 97

Inactiviteit 15, 29, 30

Inburgeringstelsel 11, 25

Inflatie 5, 8, 9, 19, 20, 26, 64, 73, 101

Infrastructuur 3, 9, 10, 46, 47, 48, 55, 56, 68, 69, 73, 74, 93, 94, 116, 125, 128

Inkomensontwikkeling 26

Innovatie 3, 9, 10, 22, 25, 33, 35, 40, 43, 45, 46, 63, 64, 67–69

Integratie 3, 11, 25, 27, 39, 50, 51, 59

Interdepartementaal beleidsonderzoek 125, 128

Investering 7–10, 15, 17, 31, 33, 34, 40, 44, 46, 50, 52, 53, 56, 60, 67, 68, 79, 82, 98, 99, 110, 113, 114, 124, 125, 127, 128

Jeugdzorg 12, 50, 63

Kabinetsbeleid 47

Kapitaalsbelasting 5, 18

Kennisparadox 46

Kennis 3, 9, 10, 11, 24, 25, 30, 31, 33, 35, 40, 43, 45, 46, 51, 58, 63, 67–69

Kenniswerker 45, 46

Kinderopvang 5, 9, 29, 35, 36, 43, 57, 63, 70, 71, 75, 110

Klimaatbeleid 54, 55

Koopkracht 5, 8, 9, 12, 13, 18, 63–65, 70, 74

Krijgsmacht 48, 60

Laagconjunctuur 14, 15, 20

Landbouw 24, 93, 94, 112, 115, 128

Lastendruk 35, 64, 118

Lasten 3, 8, 30, 32, 33, 41, 45, 63, 65, 74–77, 80, 82, 95, 96, 104, 118, 124–126, 128

Lastenverlichting 5, 8, 9, 19, 63, 74–77, 83, 104, 123, 125

Lastenverzwaring 76

Lerarentekort 44

Lesgeld 9, 63, 65, 67

Leven lang leren 24, 31

Levensloopregeling 42, 43, 75

Levensverwachting 21, 35, 36

Luchtkwaliteit 10, 54, 56, 68, 69

MDG 61, 128

Mededingingsbeleid 31

Meer dan 4 miljoen 65-plussers in 2040 21

Midden- en kleinbedrijf 128

Middeninkomens 8, 71, 75

Migrant 25, 29, 51, 52

Migratiestromen 25

Milieu 3, 9, 10, 52–54, 58, 59, 61, 63, 64, 67–69, 93, 94, 96, 97, 102, 103, 106, 110, 114, 128, 129

Millennium Development Goals 61

Mobiliteit 3, 9, 10, 11, 25, 53, 55, 63, 67, 68, 69, 125

Mondialisering 7, 11, 22

Nationale Schuld 93, 94

Natuurbeschermingswet 55

Natuur 3, 14, 15, 18, 20–22, 52–54, 75, 93, 94, 98, 110, 111, 115, 128, 129

Nederlandse Antillen 58, 98, 129

Nordics-model 34

Nordics 34, 35

Nota Ruimte 52

OESO 34, 80, 128

Olieprijs 8, 13, 101, 113, 114

Ombuigingen 125

Ondernemingsbestuur 39, 40, 41

Ondernemingsklimaat 18, 62

Onderwijs 3, 9, 10, 12, 24, 34, 35, 43–46, 61, 63, 67, 68, 73, 74, 93, 94, 114, 127, 128, 129

Ontwikkelingshulp 61, 65

Ontwikkelingssamenwerking 61, 65–67, 128

Openbaar bestuur 3, 56, 57, 62

Operatie Jong 50

Output gap 80

Overheidsfinanciën 7, 8, 11, 12, 31, 58, 79–83, 126

Overheidsingrijpen 30, 33

Overstroming 55, 56

OZB 5, 9, 19, 63, 67, 75, 77, 104, 128

Paasakkoord 40, 44, 67

Participatie van ouderen 28

Participatie van vrouwen 28, 29

Particuliere consumptie 7, 15, 18, 101, 103, 125

Pensioenen 31, 46

Pensioenfondsen 7, 14, 15, 19, 20

Pensioenpremie 14, 15

Pensioenstelsel 15, 21, 31

Plusstroken 55, 56

Politie 16, 47, 48, 56–58, 60, 61, 66, 89, 95, 97, 112, 116

Postmarkt 41

Premiedruk 75

Premies 9, 22, 73, 75–77, 89, 99–104, 106, 111, 126

Prepensioen 42, 43, 75, 76, 103, 104

Preventie 47, 60, 120

Prijsconcurrentiepositie 14

Provincies 55, 78, 126

Reële uitgaven 73, 82, 125

Reïntegratie 42, 43, 51

Ruimtelijke Ordening 53, 93, 94, 129

Schoolverlaters 16, 44

SER 11, 70, 71, 129

SGP 78, 79, 129

Sociaal vangnet 24

Sociale partners 40, 43, 70

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid 123, 125

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt 64, 69, 70, 90, 91

Sociale zekerheid 11, 15, 24, 26, 30–32, 39, 41, 42, 51, 70, 74, 125, 129

Spitsstroken 56

Stelselherziening 65, 71, 72, 73, 90

Structurele EMU-saldo 79

Structuurversterkende impuls 63

Subsidiariteit 32, 59

Subsidies 45, 46, 62, 67, 123

Terrorisme 47, 48, 58–60, 65, 66

Toelatingsbeleid 51

Toponderzoek 45, 46, 68

Uitgavenintensiveringen 63

Uitgavenkader 3, 64–67, 70, 72, 73, 89, 91, 92, 124, 126

Uitgaven 64

Uitkeringen 8, 11, 16, 35, 99, 111, 124–126

Uitkering 71

Uitzendwerk 36

Vacatures 16

Veiligheid 3, 47, 48, 52, 55–61, 65, 66, 73, 74, 127, 128

Vennootschapsbelasting 5, 18, 40, 100, 101, 102, 106, 126, 129

Vergrijzing 7, 8, 11, 13, 21, 22, 31, 33–35, 37, 39, 41, 46, 80, 82

Verkeer 24, 44, 57, 93, 94, 102, 103, 106, 124, 125

Verplaatsen van arbeid 24

Vervoer 10, 22, 56, 98, 112, 117

Vervroegde uittreding 11, 35, 129

Verzekeraars 12, 32, 42, 46, 49, 90, 125

Voltijd 29, 48, 57, 67

Voorspelfouten 14

Voortijdig schoolverlaten 10, 44

VPB 64, 75, 94, 103, 104, 109, 129

Vrede 20, 59, 60, 61

VUT 31, 36, 42, 43, 75, 76, 103, 104, 129

WAO 11, 42, 70, 75, 111

Wateroverlast 55, 56

Wereldhandel 13–15, 17, 22, 23

Werkgelegenheid 5, 16, 23–25, 31, 59, 64, 82, 93, 94, 100, 101, 103, 113, 129

Werkloosheid 7, 14–16, 24, 30, 31, 35, 71, 123

Werkloosheidswet 9, 11, 70, 129

Werknemersverzekeringen 41, 42, 71, 101–104, 106, 111

Wet- en regelgeving 12, 119, 121

Wet kinderopvang 16, 71

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 129

Wet op de Ruimtelijke Ordening 53

Wet werk en bijstand 16, 70, 129

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 11

Wetenschap 10, 33, 45, 46, 57, 69, 93, 94, 111, 128, 129

WMO 49, 129

Wonen 3, 52, 53, 54

Woningbouw 53, 68, 69

Woningmarkt 53, 54, 103

WWB 32, 70, 129

WW 11, 16, 18, 32, 42, 64, 70, 71, 74, 75, 104, 111, 126, 129

Ziekenfonds 9, 12, 49, 71, 90, 103, 129

Ziektekosten 49, 90, 129

Ziekteverzuim 57

Zorgaanbieders 12, 49, 50, 73

Zorg 3, 9, 11–15, 17, 19, 20, 23, 24, 29, 31–34, 36, 37, 41–44, 46–50, 56–58, 61, 64, 65, 71–77, 90, 91, 121, 125

Zorgsector 71, 123, 125

Zorgstelsel 5, 9, 12, 32, 35, 36, 49, 63, 64, 71, 72, 74, 75, 77, 103, 104

Zorgtaken 10, 29

Zorgtoeslag 9, 12, 32, 49, 63, 74, 77, 94, 104

Zorgverzekeringswet 32, 49, 50, 120