Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007

30800 V 9 Amendement van het lid ferrier

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 9 Ontvangen 18 oktober 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Meer welvaart en minder armoede worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3 850 (x € 1 000).

II

In artikel 4 Meer welvaart en minder armoede worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3 850 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement beoogt het vrijmaken van gelden ter bevordering van kleinschalige projecten op het gebied van duurzame en arbeidsgenerende energievoorziening in ontwikkelingslanden. Het betreft de besteding van beleidsmatig nog niet ingevulde middelen voor beleidsartikel 4.3 (Ondernemersklimaat ontwikkelingslanden). Het amendement beoogt een aanzet te geven tot een vergelijkbare besteding in de jaren na 2007.


Ferrier