Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007

30800 V 12 Amendement van de leden samsom en koenders

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 12 Ontvangen 18 oktober 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1 000).

II

In artikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe binnen de operationele doelstelling «Grotere veiligheid en stabiliteit door strijd tegen aantasting van het milieu en vernietiging van ecosystemen» (subart. 02.09) 0,5 mln op te voeren voor een fonds dat gebruikt moet worden voor rechtsbijstand aan de slachtoffers van de giframp in Ivoorkust. Deze gaan een schadeclaim indienen bij Trafigura, eigenaar van het schip de Probo Koala dat in september 2006 giftig afval in Abidjan stortte. Omdat de slachtoffers zelf nauwelijks in staat zijn rechtshulp te betalen, is een dergelijk fonds noodzakelijk.

De dekking wordt gevonden binnen de bestedingruimte van hetzelfde artikel.


Samsom

Koenders