Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007

30800 V 11 Amendement van de leden samsom en koenders

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 11 Ontvangen 18 oktober 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 20 000 (x € 1 000).

II

In artikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 20 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de SALIN regeling open te stellen voor NGO’s die regionaal opereren. Goed presterende Zuid Zuid NGO’s die regionaal werkzaam zijn kunnen nu geen aanspraak maken op subsidie.

De dekking wordt gevonden binnen de bestedingruimte van hetzelfde artikel.


Samsom

Koenders