Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007

30800 V 16 Amendement van het lid karimi c.s.

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 161 Ontvangen 19 oktober 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Meer welvaart en minder armoede worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 20 000 (x € 1 000).

II

In artikel 4 Meer welvaart en minder armoede worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 20 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement beoogt het vrijmaken van gelden ter herintroductie van het Vrouwenfonds. Het betreft het juridisch niet verplicht ingevulde deel van beleidsartikel 4.2 (armoede vermindering). Versterking van de reproductieve rechten van vrouwen is een prioriteit in het beleid en van doorslaggevend belang voor het realiseren van de Millennium doelen. Tegelijk loopt de internationale financiering van vrouwenorganisaties die zich inzetten voor seksuele en reproductieve rechten echter terug. Specifiek op vrouwen gerichte instrumenten zijn dus nog steeds noodzakelijk.


Karimi

Samsom

Koşer Kaya

1  Ter vervanging van dat gedrukt onder nummer 15 in verband met een wijziging in de toelichting en ondertekening.