Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007

30800 V 14 Amendement van de leden koenders en samsom

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 14 Ontvangen 18 oktober 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 6 Beter beschermd en verbeterd milieu wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 9 700 (x € 1 000).

II

In artikel 6 Beter beschermd en verbeterd milieu wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 9 700 (x € 1 000).

Toelichting

Met dit amendement beogen de indieners een voorgenomen verhoging van de bestedingen via de ambassade in Egypte ten behoeve van «water» én de verbetering van de bestuurlijke infrastructuur daarvoor ongedaan te maken en deze uitgaven te maximeren op het voorziene peil voor 2006 van 4,1 mln. Een verhoging van Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking bijdragen moet niet gelegitimeerd door het voortdurende gebrek aan daadwerkelijke politiek en economische hervorming in Egypte. Hier zal eerder meer resultaat dienen te worden geboekt.

Het vrij gekomen bedrag wordt toegevoegd aan de resterende bestedingruimte van hetzelfde artikel.


Koenders

Samsom