Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de begroting van Economische Zaken (30800 XIII)

30800 XIII 24-10-2006

Stemmingen
Aan de orde zijn de stemmingenover moties, ingediend bij het debat over de begroting van Economische Zaken, te weten:
  • de motie-Van Dam/Aptroot over de eerstedagmelding via internet (30800 XIII, nr. 16);
  • de motie-Van Dam/Aptroot over de risico's van loondoorbetaling voor kleine ondernemers (30800 XIII, nr. 17);
  • de motie-Van Dam/Hessels over de scheiding van de markten voor infrastructuur en diensten (30800 XIII, nr. 18);
  • de motie-Van Dam/Hessels over het opnemen van de open toegang tot netwerken in de Telecommunicatiewet (30800 XIII, nr. 19);
  • de motie-Ten Hoopen over aanpassing van de Telecommunicatiewet (30800 XIII, nr. 20);
  • de motie-Ten Hoopen c.s. over wijziging van de Winkeltijdenwet (30800 XIII, nr. 21) (herdruk);
  • de motie-Aptroot/Van der Vlies over het schrappen van de verplichte statistieken voor het mkb (30800 XIII, nr. 23);
  • de motie-Aptroot c.s. over toezicht op auteursrechtenorganisaties (30800 XIII, nr. 24);
  • de motie-Aptroot c.s. over de Wet markt en overheid (30800 XIII, nr. 25).

(Zie vergadering van 19 oktober 2006.)

In stemming komt de motie-Van Dam/Aptroot (30800-XIII, nr. 16).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dam/Aptroot (30800-XIII, nr. 17).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dam/Hessels (30800-XIII, nr. 18).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de Groep Eerdmans/Van Schijndel tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dam/Hessels (30800-XIII, nr. 19).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ten Hoopen (30800-XIII, nr. 20).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, de ChristenUnie, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ten Hoopen c.s. (30800-XIII, nr. 21, herdruk).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot/Van der Vlies (30800-XIII, nr. 23).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Aptroot c.s. (30800-XIII, nr. 24).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de Groep Eerdmans/Van Schijndel tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Aptroot c.s. (30800-XIII, nr. 25).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.