Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Stemmingen in verband met begroting Spaarfonds AOW voor het jaar 2007

30800 E 31-10-2006

Stemmingen
Aan de orde zijn de stemmingenin verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2007 (30800 E).

(Zie vergadering van 26 oktober 2006.)

De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.