Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007

30800 X 8 Amendement van het lid van velzen

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 8 Ontvangen 6 oktober 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:


In artikel 25 Defensie Materieelorganisatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 25 000 (x € 1 000).

Toelichting

De indiener is van mening dat verdere Nederlandse medewerking aan het JSF-project thans ongewenst is.


Van Velzen