Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2007

30800 I 3 Verslag houdende een lijst van een vraag en een antwoord

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 3 Vastgesteld 7 november 2006

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een vraag met een daarop gegeven antwoord.


Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.


De voorzitter van de commissie,
Noorman-den Uyl

De griffier van de commissie,
De Gier

1

Bent u bereid een overzicht van de ontwikkeling van de functioneel declarabele kosten in andere begrotingen van de afgelopen drie jaar te geven opdat de Kamer de ontwikkeling van deze begrotingsuitgaven kan beoordelen?


Overeenkomstig uw verzoek treft u onderstaand een overzicht aan van de functioneel declarabele kosten in andere begrotingen over de periode 2004 tm 2007.

Overzicht van functioneel declarabele kosten in andere begrotingen (bedragen *€ 1 000)

ministerie uitgaven volgens de begroting van:  
  2004 2005 2006 2007
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 10 609 11 687 10 654 9 795
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 7 6031 7 800 7 603 8 864
Verkeer en Waterstaat 4 709 5 139 4 883 5 518
  22 921 24 626 23 140 24 177

1 Inclusief toevoeging van € 2 182 bij 1e suppletore wet van VROM

1   Samenstelling:Leden: Kalsbeek (PvdA), Noorman-den Uyl (PvdA), Voorzitter, Van Beek (VVD), Ondervoorzitter, Van der Staaij (SGP), Wilders (Groep Wilders), De Pater-van der Meer (CDA), Eerdmans (Groep Eerdmans-van Schijndel), Duyvendak (GL), Spies (CDA), Sterk (CDA), Van der Ham (D66), Algra (CDA), Haverkamp (CDA), Van Fessem (CDA), Smilde (CDA), Straub (PvdA), Nawijn (Groep Nawijn), Boelhouwer (PvdA), Dubbelboer (PvdA), Hermans (LPF), Griffith (VVD), Nijs (VVD), Irrgang (SP), Meijer (PvdA), Özütok (GL), Wagner (PvdA), Vacature (SP) en Vacature (VVD).Plv. leden: De Vries (PvdA), Fierens (PvdA), Weekers (VVD), Slob (CU), Szabó (VVD), Rambocus (CDA), Vacature (LPF), Van Gent (GL), Çörüz (CDA), Van Haersma Buma (CDA), Koşer Kaya (D66), Eski (CDA), Knops (CDA), Van Bochove (CDA), Van Hijum (CDA), Hamer (PvdA), Hermans (LPF), Leerdam (PvdA), Wolfsen (PvdA), Vacature (VVD), De Vries (VVD), Van der Sande (VVD), Kant (SP), Tjon-A-Ten (PvdA), Halsema (GL), Dijsselbloem (PvdA), De Wit (SP) en Balemans (VVD).