Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007

30800 VIII A Eindverslag van de vaste commissies voor onderwijs, voor wetenschapsbeleid en hoger onderwijs en voor cultuur

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. A Vastgesteld 21 november 2006

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.


De voorzitter van de commissie voor Onderwijs,
Klink

De voorzitter van de commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs,
Maas-de Brouwer

De voorzitter van de commissie voor Cultuur,
Witteman

De griffier voor dit verslag,
Van Dooren

1   Samenstelling:Onderwijs:Leden: Schuurman (CU), Schuyer (D66), Dupuis (VVD), Woldring (CDA), Linthorst (PvdA) (plv.voorzitter), Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije (VVD), Witteman (PvdA), Ten Hoeve (OSF), Klink (CDA) (voorzitter) Van Raak (SP), Pruiksma (CDA) en Minderman (GL).Plv. leden: Holdijk (SGP), Engels (D66), Swenker (VVD), Walsma (CDA), Eigeman (PvdA), Broekers-Knol (VVD), Maas-de Brouwer (PvdA), Van Dalen-Schiphorst (CDA), Meulenbelt (SP), Nap-Borger (CDA) en Thissen (GL).Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs:Leden: Schuurman (CU), Schuyer (D66), Dees (VVD), Woldring (CDA), Dupuis (VVD) (plv.voorzitter), Walsma (CDA), Maas-de Brouwer (PvdA) (voorzitter), Essers (CDA), Van Raak (SP), Putters (PvdA) en Thissen (GL).Plv. leden: Holdijk (SGP), Engels (D66), Broekers-Knol (VVD), Doek (CDA), Ketting (VVD), Werner (CDA), Hamel (PvdA), Bemelmans-Videc (CDA), Meulenbelt (SP), Leijnse (PvdA) en Minderman (GL).Cultuur:Leden: Van den Broek-Laman Trip (VVD), Woldring (CDA), Tan (PvdA), Van der Lans (GL), Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije (VVD), Witteman (PvdA) (voorzitter), Nap-Borger (CDA), Doek (CDA), Van Middelkoop (CU), Schouw (D66) en Van Raak (SP).Plv. leden: Biermans (VVD), Pastoor (CDA), De Wolff (GL), Luijten (VVD), Dölle (CDA), V.Dalen-Schiphorst (CDA), Holdijk (SGP), Engels (D66) en Slagter-Roukema (SP).