Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Stemming over de motie-Dijksma/Van Raak, ingediend bij het debat over de begroting van Algemene Zaken (30800 III, nr. 10)

30800 III 12-12-2006

Stemmingen
Aan de orde is de stemmingover een motie, ingediend bij het debat over de begroting van Algemene Zaken,
  • weten:
  • de motie-Dijksma/Van Raak over het verstrekken van de bevoegdheid aan de directeur van het Nationaal Archief om proactief vast te stellen in hoeverre bescheiden in het Koninklijk Huisarchief het openbaar belang raken (30800 III, nr. 10).

(Zie vergadering van 6 december 2006.)

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.