Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2007

30800 IXA 5 Brief van de minister van financiën

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 5

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 18 december 2006


Hierbij heb ik het genoegen u het jaarbericht van het Agentschap van het Ministerie van Financiën, de Outlook 2007, aan te bieden1. Het jaarbericht van het Agentschap belicht alle onderdelen van het financieringsbeleid voor volgend jaar. Daarnaast bevat het jaarbericht andere onderwerpen die mede van belang zijn voor beleggers en intermediairs op de financiële markten. Medio januari zal tevens een Nederlandse vertaling van de Outlook beschikbaar zijn op onze website; www.dsta.nl


Ik vertrouw erop dat deze jaaruitgave voor u nuttige en interessante informatie bevat.


De Minister van Financiën,
G. Zalm

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.