Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007

30800 XVI 72 Amendement van het lid kant

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 72 Ontvangen 18 januari 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 98 Algemeen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5 000 (x € 1 000).

II

In artikel 99 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 000 (x € 1 000).

Toelichting

Amendement om ZonMw een onderzoeksprogramma te laten doen in relatie tot de veel voorkomende zorgproblemen (ondervoeding, vallen, polyfarmacie, probleemgedrag, incontinentie) bij chronische zorg.

Hiertoe wordt 5 miljoen toegevoegd aan art. 98. De dekking wordt gehaald uit artikel 99 nominaal en onvoorzien.


Kant