Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007

30800 XVI 116 Gewijzigd amendement van het lid kant ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 72

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 116 Ontvangen 23 januari 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 42 Gezondheidszorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5 000 (x € 1 000).

II

In artikel 99 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 000 (x € 1 000).

Toelichting

Amendement om ZonMw een onderzoeksprogramma te laten doen in relatie tot de veel voorkomende zorgproblemen (ondervoeding, vallen, polyfarmacie, probleemgedrag, incontinentie) bij chronische zorg.

Hiertoe wordt 5 miljoen toegevoegd aan art. 42. De dekking wordt gehaald uit artikel 99 nominaal en onvoorzien.


Kant