Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Stemmingen ivm wetsvoorstel Vaststelling begroting Hoge Colleges van Staat en kabinetten voor 2007 (30800 IIB)

30800 IIB 06-02-2007

Stemmingen
Aan de orde zijn de stemmingenin verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2007 (30800 IIB).

De artikelen 1 tot en met 4, de begrotingsstaat en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.