Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Stemmingen wetsvoorstel Vaststelling begroting Ministerie v. Algemene Zaken, Kabinet Koningin en CTIVD 2007 (30800 III)

30800 III 06-02-2007

Stemmingen
Aan de orde zijn de stemmingenin verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2007 (30800 III).

(Zie vergadering van 6 december 2006.)

De artikelen 1 tot en met 6, de begrotingsstaten en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.