Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Stemmingen wetsvoorstel Vaststelling begroting Ministerie v. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2007 (30800 VII)

30800 VII 06-02-2007

Stemmingen
Aan de orde zijn de stemmingenin verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 (30800 VII).

(Zie vergadering van 24 januari 2007.)

De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder stemming aangenomen.

De departementale begrotingsstaat, de begrotingsstaat baten-lastendiensten en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.