Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007

30800 XVI 120 Gewijzigd amendement van het lid kant ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 36

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 120 Ontvangen 5 februari 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2 500 (x € 1 000).

II

In artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2 500 (x € 1 000).

Toelichting

Gezien het belang van vrijwilligerswerk en om de deskundigheid van vrijwilligers te bevorderen, wordt het budget voor deskundigheidsbevordering vrijwilligers in artikel 44 verhoogd met 2,5 miljoen euro. Dit wordt gefinancierd uit het juridisch niet verplichte bedrag voor «Beschikbaarheid vrijwillige ondersteuning» in artikel 44.


Kant