Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007

30800 XVI 121 Gewijzigd amendement van het lid kant ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 37

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 121 Ontvangen 5 februari 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 41 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5 000 (x € 1 000).

II

In artikel 41 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 000 (x € 1 000).

Toelichting

Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en gezien het belang om gezondheidsproblemen te voorkomen, wordt het budget voor het «Uitvoeringsprogramma Preventie en Gezondheidsbevordering in de thuiszorg» verhoogd met 5 miljoen euro. Dit wordt gefinancierd uit het juridisch niet verplichte bedrag voor «Doelmatige lokale preventieve gezondheidszorg» in artikel 41.


Kant