Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007

30800 XVI 123 Gewijzigd amendement van het lid kant ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 43

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 123 Ontvangen 5 februari 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 41 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1 000 (x € 1 000).

II

In artikel 43 Langdurende zorg wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1 000 (x € 1 000).

Toelichting

Gezien het belang van een structurele informatievoorziening voor de verpleging en verzorging door het LEVV, wordt het budget voor het Landelijk expertisecentrum Verpleging en Verzorging verhoogd met 1 miljoen euro. Hiermee wordt een bezuiniging teruggedraaid. Dit wordt gefinancierd uit het juridisch niet verplichte bedrag voor «Doelmatige lokale preventieve gezondheidszorg» in artikel 41.


Kant