Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007

30800 XVI 124 Gewijzigd amendement van het lid kant ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 44

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 124 Ontvangen 5 februari 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 350 (x € 1 000).

II

In artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 350 (x € 1 000).

Toelichting

Gezien het groot maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk en het belang dat veel mensen vrijwilligerswerk doen en gaan doen, wordt het budget voor promotionele activiteiten voor vrijwillige inzet als Make a difference day verhoogd met 350 000 euro. Dit wordt gefinancierd uit het juridisch niet verplichte bedrag voor «Beschikbaarheid vrijwillige ondersteuning» in artikel 44.


Kant