Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007

30800 XVI 126 Amendement van het lid kant ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 65

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 126 Ontvangen 5 februari 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 42 Gezondheidszorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 12 000 (x € 1 000).

II

In artikel 42 Gezondheidszorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 12 000 (x € 1 000).

Toelichting

Minder ingrijpende vruchtbaarheidsbehandelingen dan IVF zijn niet opgenomen in het pakket van de basisverzekering. Om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen wordt de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen weer opgenomen in het basispakket. Hiervoor wordt 12 miljoen euro toegevoegd aan artikel 42.3.4. Dit wordt gefinancierd door de Wet geneesmiddelenprijzen aan te scherpen. Dit moet € 50 mln opleveren.


Kant

1  Vervanging in verband met wijziging van de toelichting.