Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007

30800 XVI 127 Amendement van de leden koser kaya en omtzigt ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 71

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 127 Ontvangen 6 februari 2007

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 42 Gezondheidszorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1 500 (x € 1 000).

II

In artikel 42 Gezondheidszorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1 500 (x € 1 000).

Toelichting

Per 31 december 2006 is de erkenning en financiering van Ontwikkelcentra in de revalidatie beëindigd. De duur van de erkenning was te kort om tot een daadwerkelijke aanpak van de belangrijkste knelpunten te komen. Innovatie blijft specifieke ondersteuning nodig hebben omdat het innovatieproces anders stagneert en datgene wat is opgebouwd weer afgebroken wordt.

De ontwikkeling moet een integraal onderdeel zijn van de nieuwe DBC’s in de revalidatiezorg. Omdat deze DBC’s nog niet zijn ingevoerd, moet een tijdelijke overbrugging gevonden worden. Daarin voorziet dit amendement. Hiervoor wordt 1.5 miljoen euro toegevoegd aan artikel 42.

Dekking wordt gezocht in de nader te bepalen bedragen binnen artikel 42.


Koşer Kaya

Omtzigt

1  Vervanging in verband met wijziging van de toelichting en de ondertekening.