Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007

30800 IV 29 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 29

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 5 juni 2007


Tijdens het Algemeen Overleg van 4 april 2007 (30 800 IV, nr. 26) heb ik toegezegd uw Kamer viermaandelijks te rapporteren over de stand van zaken ten aanzien van het staatkundig proces.


Deze eerste tussenrapportage zult u op korte termijn van mij ontvangen. In de week van 18 juni aanstaande breng ik een bezoek aan de Nederlandse Antillen. Daar zal ik verschillende gesprekken voeren over onder andere de voortgang van de staatkundige veranderingen. Direct na deze reis, uiterlijk eind juni, zal ik u rapporteren over de voortgang waarbij de laatste ontwikkelingen zullen worden meegenomen.


De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten