Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007

30800 A 67 Motie van de leden de krom en madlener

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 67 Voorgesteld 5 juli 2007

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat het kabinet de A4 voorlopig niet gaat doortrekken;


overwegende, dat als gevolg hiervan grote maatschappelijke schade ontstaat;


overwegende, dat de regering nog minimaal twee jaar nodig denkt te hebben om tot een besluit te komen, onder andere door alternatieven opnieuw door te rekenen;


overwegende, dat om de huidige ernstige congestieproblemen te verminderen zowel de A13/A16 als de A4 moet worden aangepakt;


verzoekt de regering:

– nog dit jaar definitief te besluiten tot de doortrekking van de A4;

– de Kamer uiterlijk dit najaar te informeren hoe kan worden bereikt dat de schop zo snel mogelijk de grond in kan, eventueel via nootwetgeving,


en gaat over tot de orde van de dag.


De Krom

Madlener