Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007

30800 A 68 Motie van het lid de krom

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 68 Voorgesteld 5 juli 2007

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat besluitvorming over de A6/A9 van groot belang is voor de gehele Noordvleugel en dat snelle besluitvorming wenselijk is;


constaterende, dat er vooralsnog geen overeenstemming is over het overkluizen van de Gaasperdammerweg aangezien er overeenstemming ontbreekt over de financiële bijdrage van de regio, met name de gemeente Amsterdam;


van mening, dat de baten van het overkluizen van de Gaasperdammerweg vooral de gemeente Amsterdam toevallen en dat de gerezen patstelling de uitwerking van de gehele variant niet mag frustreren;


verzoekt de regering om uiterlijk dit najaar te besluiten om tot uitbreiding van de bestaande capaciteit van de A1, A6, A10 en A9 over te gaan, behoudens de overkluizing van de Gaasperdammerweg;


verzoekt de regering voorts de aanpassing van de Gaasperdammerweg op zondanige wijze uit te voeren dat de gemeente Amsterdam in staat wordt gesteld om later alsnog zelf tot overkluizing over te gaan,


en gaat over tot de orde van de dag.


De Krom