Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007

30800 A 70 Motie van het lid de krom c.s.

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 70 Voorgesteld 5 juli 2007

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat de regering voornemens is spitsstroken ruimer c.q. eerder open te stellen en dat dit voornemen alle steun verdient en zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd;


overwegende, dat continue openstelling van spitsstroken vanuit maximale benutting van de bestaande wegcapaciteit wenselijk is;


verzoekt de regering in kaart te brengen welke barrières dit verhinderen en de Kamer uiterlijk eind 2007 een voorstel te doen om die barrières weg te nemen,


en gaat over tot de orde van de dag.


De Krom

Madlener

Koopmans