Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007

30800 A 71 Motie van het lid duyvendak

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 71 Voorgesteld 5 juli 2007

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


constaterende, dat de bereikbaarheid tussen Almere, Amsterdam, het Gooi en Schiphol onvoldoende is en verder verslechtert;


constaterende, dat er nu voor planstudie weginfrastructuur Schiphol–Amsterdam–Almere 4,1 mld. en voor ov-investeringen een deel van de 2,8 mld. van de Zuiderzeelijngelden voor het traject Schiphol–Almere is gereserveerd;


constaterende, dat er tot nu toe geen integrale studie is gemaakt waarin onderzocht wordt wat de effecten zijn op bereikbaarheid en milieu wanneer alle beschikbare middelen worden aangewend voor het verbeteren en het vernieuwen van ov-verbindingen;


overwegende, dat het uitgangspunt moet zijn dat rijksmiddelen optimaal worden aangewend;


overwegende, dat het nooit van kracht getuigt wanneer bepaalde alternatieven niet eens in discussie worden gebracht;


verzoekt de regering zo spoedig mogelijk een studie te laten verrichten naar de effecten op bereikbaarheid en milieu wanneer alle nu beschikbare middelen worden ingezet op ov, en er in de regio kilometerheffing wordt ingevoerd,


en gaat over tot de orde van de dag.


Duyvendak