Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007

30800 A 72 Motie van de leden brinkman en de krom

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 72 Voorgesteld 5 juli 2007

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat de regering bij monde van de minister van Verkeer en Waterstaat de indruk heeft gewekt dat versneld nieuwe rijkswegen en wegverbredingen worden gerealiseerd;


verzoekt de regering voor de begroting 2008 een nationaal fileplan aan de Kamer voor te leggen, waarbij de file top 50 als uitgangspunt dient, inclusief de doelstellingen, de middelen en de eventuele (aanpassing van) wetgeving die nodig is om deze doelen nog deze kabinetsperiode te realiseren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Brinkman

De Krom