Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007

30800 A 74 Motie van het lid brinkman

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 74 Voorgesteld 5 juli 2007

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat de parkeertarieven de pan uitrijzen en dat burgers een steeds groter deel van hun inkomen aan parkeerbelastingen kwijt zijn;


constaterende, dat steeds meer gemeenten hun uitgaven structureel dekken uit de opbrengsten van parkeerheffingen;


verzoekt de regering te bevorderen dat de lokale parkeertarieven worden gemaximeerd op € 1 per uur,


en gaat over tot de orde van de dag.


Brinkman