Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007

30800 A 75 Motie van de leden roefs en koopmans

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 75 Voorgesteld 5 juli 2007

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat bij het project «De gebruiker bepaalt» sprake is van een nieuwe manier om burgers actief te betrekken bij infrastructuurprojecten;


overwegende, dat vroegtijdige betrokkenheid weerstanden kan wegnemen en tot goede ideeën kan leiden;


verzoekt de regering het project «De gebruiker bepaalt» te betrekken bij de aanbevelingen van het interdepartementale beleidsonderzoek (lBO) en het Manifest Denktank,


en gaat over tot de orde van de dag.


Roefs

Koopmans