Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007

30800 A 76 Motie van de leden cramer en haverkamp

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 76 Voorgesteld 5 juli 2007

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


constaterende, dat momenteel in het kader van de planstudie A6/A9 wordt gestudeerd op de inpassing van een verbrede A9 door Amstelveen;


overwegende, dat bij deze planstudie een ondergrondse variant wordt overwogen waarbij boven het tunneldek woningen kunnen worden gerealiseerd;


overwegende, dat na realisatie van de tunnel en de ontwikkelingen boven deze tunnel toekomstige infrastructurele uitbreidingen rond de A9 in Amstelveen niet meer te realiseren zijn;


overwegende, dat parallel aan de A9 de succesvolle hoogwaardige ov-verbinding Zuidtangent rijdt;


overwegende, dat de Zuidtangent tussen Schiphol en Amstelveen niet over een vrije baan beschikt maar gebruik maakt van de A9;


overwegende, dat de Zuidtangent over de rest van het tracé vrijwel overal over een vrije baan beschikt;


verzoekt de regering in de planstudie A6/A9 een variant te onderzoeken waarbij binnen de tunnel van de A9 ter hoogte van Amstelveen een vrijliggende ov-baan wordt gerealiseerd die zodanig is gedimensioneerd dat deze in de toekomst ook te benutten is voor een metro- of lightrailverbinding,


en gaat over tot de orde van de dag.


Cramer

Haverkamp