Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007

30800 A 69 Motie van het lid de krom

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 69 Voorgesteld 5 juli 2007

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat flexibilisering van (maximum)snelheden op snelwegen kan leiden tot een betere afwikkeling van de verkeersstroom c.q. betere doorstroming;


overwegende, dat «zachter waar het moet en harder waar het kan» uitgangspunt van beleid dient te zijn;


overwegende, dat de minister proeven wil uitvoeren met een maximum variabele snelheid van 120 km/uur;


overwegende dat een maximumsnelheid van 130 km/uur voor personenauto’s in lijn ligt met de maximumsnelheid in andere EU-lidstaten;


verzoekt de regering om in de proeven een maximumsnelheid van 130 km/uur mee te nemen,


en gaat over tot de orde van de dag.


De Krom