Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007

30800 XII 82 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 82

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 12 juli 2007


Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 14, vierde lid, van de Regeling Inspectie Verkeer en Waterstaat 2002, alsmede het bepaalde in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Schepenwet bied ik u hierbij het Jaarbericht Inspectie Verkeer en Waterstaat 2006 aan1.


Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.