Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007

30800 XII 76 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 76

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 26 juni 2007


U bent per brief van 21 april 2006 door de toenmalige Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat geïnformeerd over het feit dat het kabinet op 13 april 2006 heeft ingestemd met de wijziging van het bilaterale luchtvaartverdrag tussen Nederland en Suriname van 1990 (Kamerstuk 30 300 XII, nr. 45). Op grond van het gewijzigde verdrag kunnen er door Suriname en Nederland drie luchtvaartmaatschappijen worden aangewezen op de route Amsterdam–Paramaribo.

U bent daarin tevens op de hoogte gesteld van het feit dat de in Nederland gevestigde luchtvaartmaatschappijen Martinair en TUI Nederland een verzoek hebben ingediend om te worden aangewezen onder het gewijzigde verdrag.


Recent is echter gebleken dat abusievelijk te voorbarig in deze brief is medegedeeld dat beide aanvragen op dat moment al waren gehonoreerd. Aangezien de aanvragen aan de criteria van het routevergunningenbeleid voldeden was het op dat moment wel de gerede intentie om zulks te doen, maar dit proces was nog niet geheel afgerond.


TUI Nederland heeft uiteindelijk haar aanvraag formeel ingetrokken per brief van 14 december 2006, omdat zij afzag van het opstarten van vluchten op korte termijn.

Op dit moment zijn van Nederlandse zijde de KLM en Martinair aangewezen en is er nog ruimte voor een derde luchtvaartmaatschappij.

Indien TUI Nederland of een andere in Nederland gevestigde luchtvaartmaatschappij zich aandient, kan deze dus op de route worden toegelaten conform de gestelde citeria.


De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings