Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Stemmingen over drie moties, ingediend bij het debat over stemmachines (30800 VII, nrs. 57 t/m 59)

30800 VII 03-07-2007

Stemmingen
Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over stemmachines,te weten:
  • de motie-Gerkens c.s. over invoering van een paper trail bij stemcomputers (30800 VII, nr. 57);
  • de motie-Duyvendak/Gerkens over invoering van een stemcomputer met een open broncode als software (30800 VII, nr. 58);
  • de motie-Brinkman over invoering van een mogelijkheid tot ogenblikkelijk herstel van een vergissing (30800 VII, nr. 59).

(Zie vergadering van 26 juni 2007.)

De voorzitter: Op verzoek van de heer Brinkman stel ik voor zijn motie (30800-VII, nr. 59) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Gerkens c.s. (30800-VII, nr. 57).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak/Gerkens (30800-VII, nr. 58).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.