Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007

30800 XII 79 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 79

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 29 juni 2007


Hierbij doe ik u het overzicht toekomen van de onderzoeken van Raad voor Transportveiligheid (RvTv) en haar voorgangers over de periode 1996–20061, zoals toegezegd door mijn ambtsvoorganger. Ik wil beginnen met mijn waardering uit te spreken voor het werk wat de RvTv, tegenwoordig de Onderzoeksraad voor Veiligheid, heeft geleverd en de belangrijke bijdragen die de adviezen en aanbevelingen van de Raad hebben geleverd aan de veiligheid in Nederland.

In het bijgaande overzicht treft u per modaliteit aan welke maatregelen en acties er door het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn genomen n.a.v. de aanbevelingen die zijn gedaan door de Raad of haar voorgangers.


De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.