Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007

30800 XIV 142 Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 142

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 16 augustus 2007


In uw brief van 3 juli 2007 vraagt u mij een brief te sturen aan mijn collega in Namibië om opheldering te vragen over uitspraken van Namibische robbenjagers. U heeft aangegeven dat de robbenjagers zich niet laten afschrikken door de beslissing van Nederland tot een verbod in de handel in zeehondproducten.


Op verzoek van de Kamer wordt op dit moment een algemene maatregel van bestuur voorbereid om een volledig verbod te realiseren op de import, de handel en het bezit van producten van Kaapse pelsrobben. Dit meldde ik u reeds in mijn brief u van 20 juni 2007 (30 409, nr. 20).


Deze Nederlandse actie heeft geleid tot een reactie van de Namibische robbenjagers.

Zolang er echter geen sprake is van illegale handelingen en er geen sprake is van een instantie die oproept tot illegale handel naar Nederland, acht ik een brief aan mijn collega in Namibië niet opportuun.


De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg