Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007

30800 VII C Brief van de minister en de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. C

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 27 augustus 2007


Vóór het zomerreces van 2007 heeft u gevraagd naar de voortgang van een aantal openstaande toezeggingen van de vorige minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zoals vermeld op uw website www.eerstekamer.nl. Bijgaand treft u dit overzicht aan met informatie over de uitvoering van deze toezeggingen1.


De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,
G. ter Horst

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten

1  Ter inzage gelegd bij de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning onder griffienummer 138903.