Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007

30800 XIV 146 Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 146

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 12 september 2007


Mede namens de minister van Buitenlandse Zaken stuur ik u mijn reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangaande de uitspraken van Namibische robbenjagers. In uw brief van 21 augustus 2007 (07-LNV-B-62) vraagt u mij namens het Nederlandse kabinet mijn ongenoegen te uiten tegen de commerciële zeehondenjacht in Namibië, onder andere door middel van een brief.


Ik deel uw zorg ten aanzien van de commerciële robbenjacht in Namibië en zal dit in een brief aan mijn Namibische collega overbrengen. In de brief zal ik aandacht vragen voor de vangstmethoden en mijn collega verzoeken de sector aan te spreken op het gebrek aan duurzaamheid en diervriendelijkheid van hun activiteiten. Tevens zal ik mijn collega in de brief informeren dat Nederland een Algemene Maatregel van Bestuur voorbereidt betreffende een verbod op de import, handel en bezit van producten van Kaapse pelsrobben naar Nederland. In mijn brief van 16 augustus 2007 (DN. 2007/2329) aan de Kamer heb ik aangegeven dat wij op dit moment bezig zijn een dergelijke Algemene Maatregel van Bestuur voor te bereiden.


Zodra de brief aan mijn collega is verzonden, zult u hier een kopie van ontvangen.


De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg