Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

A Infrastructuurfonds

Begrotingsstaat Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

7.044.434

7.094.434

6.822.198

6.432.878

6.432.878

11

Hoofdwatersystemen

530.791

530.791

567.260

588.392

588.392

12

Hoofdwegennet

2.755.041

2.785.041

2.393.744

2.368.302

2.368.302

13

Railwegen

2.387.983

2.387.983

2.337.533

2.070.368

2.070.368

14

Regionaal, lokale infra

328.365

328.365

267.119

212.969

212.969

15

Hoofdvaarwegennet

516.586

536.586

604.396

599.972

599.972

16

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

137.973

137.973

147.374

164.220

164.220

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

338.620

338.620

456.911

383.151

383.151

18

Overige uitgaven en ontvangsten

49.075

49.075

47.861

45.504

45.504

19

Bijdrage andere begrotingen Rijk

0

0

0

0

0

Begrotingsstaat Infrastructuurfonds voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

6.988.311

7.038.311

6.825.603

7.141.927

7.141.927

11

Hoofdwatersystemen

1.293

1.293

5.115

8.060

8.060

12

Hoofdwegennet

40.403

40.403

39.545

54.389

54.389

13

Railwegen

80.900

80.900

36.089

36.089

36.089

14

Regionaal, lokale infra

0

0

0

0

0

15

Hoofdvaarwegennet

12.523

12.523

12.906

9.092

9.092

16

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

0

0

243

326

326

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

0

22.264

22.264

22.264

18

Overige uitgaven en ontvangsten

36.768

36.768

506.423

504.744

504.744

19

Bijdrage andere begrotingen Rijk

6.816.424

6.866.424

6.203.018

6.506.963

6.506.963

Begrotingsstaat Infrastructuurfonds voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

5.943.685

5.993.685

7.297.204

8.277.276

8.277.276

11

Hoofdwatersystemen

386.118

386.118

507.120

561.778

561.778

12

Hoofdwegennet

2.378.646

2.408.646

2.328.888

2.901.881

2.901.881

13

Railwegen

2.066.087

2.066.087

3.204.071

2.952.552

2.952.552

14

Regionaal, lokale infra

320.058

320.058

373.300

501.724

501.724

15

Hoofdvaarwegennet

475.974

495.974

520.447

747.008

747.008

16

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

136.484

136.484

143.992

226.466

226.466

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

135.000

135.000

172.350

333.647

333.647

18

Overige uitgaven en ontvangsten

45.318

45.318

47.036

52.220

52.220

19

Bijdrage andere begrotingen Rijk

0

0

0

0

0