Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

C Provinciefonds

Begrotingsstaat Provinciefonds voor het jaar 2007 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

1.110.237

1.110.237

1.124.347

1.127.390

1.127.390

1

Provinciefonds

1.110.237

1.110.237

1.124.347

1.127.390

1.127.390

Begrotingsstaat Provinciefonds voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

0

0

0

0

0

1

Provinciefonds

0

0

0

0

0

Begrotingsstaat Provinciefonds voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

1.128.389

1.128.389

1.139.009

1.142.052

1.142.052

1

Provinciefonds

1.128.389

1.128.389

1.139.009

1.142.052

1.142.052