Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

D Fonds Economische Structuurversterking

Begrotingsstaat Fonds Economische Structuurversterking voor het jaar 2007 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

3.420.729

3.522.093

3.878.055

2.737.319

2.737.319

11

Verkeer en Vervoer

2.049.631

2.160.995

2.189.117

1.459.269

1.459.269

12

Milieu en Duurzaamheid

205.927

205.927

254.860

258.330

258.330

13

Kennis en Innovatie

729.999

729.999

820.361

747.718

747.718

14

Ruimtelijke Ordening

224.268

224.268

318.961

113.443

113.443

15

Projecten in Voorbereiding

210.904

200.904

294.756

158.559

158.559

21

Ontvangsten uit Aardgasbaten

0

0

0

0

0

22

Voeding uit incidentele baten

0

0

0

0

0

Begrotingsstaat Fonds Economische Structuurversterking voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

3.695.114

3.695.114

2.578.358

2.681.980

2.681.980

11

Verkeer en Vervoer

0

0

0

0

0

12

Milieu en Duurzaamheid

0

0

0

0

0

13

Kennis en Innovatie

0

0

0

0

0

14

Ruimtelijke Ordening

0

0

0

0

0

15

Projecten in Voorbereiding

0

0

0

0

0

21

Ontvangsten uit Aardgasbaten

3.131.000

3.131.000

2.006.000

2.108.000

2.108.000

22

Voeding uit incidentele baten

564.114

564.114

572.358

573.980

573.980

Begrotingsstaat Fonds Economische Structuurversterking voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

0

0

0

0

0

11

Verkeer en Vervoer

0

0

0

0

0

12

Milieu en Duurzaamheid

0

0

0

0

0

13

Kennis en Innovatie

0

0

0

0

0

14

Ruimtelijke Ordening

0

0

0

0

0

15

Projecten in Voorbereiding

0

0

0

0

0

21

Ontvangsten uit Aardgasbaten

0

0

0

0

0

22

Voeding uit incidentele baten

0

0

0

0

0